Ελληνική Πρωτοπορία


Γεώργιος Βιζυηνός | Διηγήματα

Συγγραφέας: Γεώργιος Βιζυηνός

Έκδοση: 2018

Μέγεθος: A5

Σελίδες: 458

ISBN:

Τιμή: 15.90 ευρώ (Η τιμή περιλαμβάνει ΦΠΑ 6%)

Γεώργιος Βιζυηνός - Διηγήματα

Θα το βρείτε μόνον στο www.grecobooks.com

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

  • Το αμάρτημα της μητρός μου
  • Αι Συνέπειαι της Παλαιάς Ιστορίας Μέρος Α΄
  • Αι Συνέπειαι της Παλαιάς Ιστορίας Μέρος Β'
  • Αι Συνέπειαι της Παλαιάς Ιστορίας Μέρος Γ΄
  • Αι Συνέπειαι της Παλαιάς Ιστορίας Μέρος Δ΄
  • Το μόνον της ζωής μου ταξείδιον
  • Ποίος ήτον ο φονεύς του αδελφού μου
  • Ο Μοσκώβ Σελήμ
  • Μεταξύ Πειραιώς και Νεαπόλεως
  • Διατί η Μηλιά δεν έγινε Μηλέα

Γεώργιος Βιζυηνός | Διηγήματα. Εκδόσεις Ελληνική Πρωτοπορία, 2018. Σελ. 458

 

Οι Εκδόσεις Ελληνική Πρωτοπορία στο Facebook!Τα βιβλία μας είναι διαθέσιμα αποκλειστικά από το βιβλιοπωλείο:

grecobooks