Ελληνική Πρωτοπορία


Αι διχόνιαι των Αξιωματικών μας και η διάλυσις του Στρατού μας εν Μικρά ΑσίαΣυγγραφέας: Γεώργιος Φεσσόπουλος

Πρώτη Έκδοση: 1934

Έκδοση: 2018

Μέγεθος: Α5

Σελίδες: 208

ISBN:978-618-5383-03-9

Τιμή: 15,90 ευρώ (Η τιμή περιλαμβάνει ΦΠΑ 6%)

Αι διχόνιαι των αξιωματικών μας και η διάλυσις του στρατού μας εν Μικρά Ασία

Αποκλειστικά διαθέσιμο στο www.grecobooks.com

Εθνικός Διχασμός και Μικρασιατική Καταστροφή

«Η ανάμιξις των Αξιωματικών τω 1916 εις την πολιτικήν, είχεν ως άμεσον συνέπειαν: Την διαίρεσιν αυτών εις δύο κομματικάς μερίδας· την μέχρις απιστεύτου σημείου εξαφάνισιν των λαμπρών εκείνων ηθικών αρετών του επαγγέλματος, αι οποίοι αποτελούν τον συνεκτικόν κρίκον του Σώματος· την μεταξύ των ανάπτυξιν σφοδροτάτου μίσους, εκδηλωθέντος δια παντοειδών διώξεων.

Φυσικώτατον επακολούθημα υπήρξεν ο αξιοθρήνητος τρόπος διοικήσεως του Εν Μ. Ασία Στρατού, ο προκαλέσας εν τέλει την διάλυσιν αυτού, η οποία πάλιν κατέληξεν εις την Εθνικήν τραγωδίαν του 1922» .

Από τον Πρόλογο του Συγγραφέως 

Αι διχόνιαι των Αξιωματικών μας και η διάλυσις του Στρατού μας εν Μικρά Ασία. Γεώργιος Φεσσόπουλος, Υποστράτηγος Ε.Α. Πρώτη Έκδοση: 1934. Εκδόσεις Ελληνική Πρωτοπορία, 2018. Σελ. 208. ISBN: 978-618-5383-03-9

Οι Εκδόσεις Ελληνική Πρωτοπορία στο Facebook!Τα βιβλία μας είναι διαθέσιμα αποκλειστικά από το βιβλιοπωλείο:

grecobooks